museumobil Card

museumobil Card

La museumobil Card ie na cherta mescededa cun chëla che n possa adurvé duc i mesuns de trasport publich y vijité i museums. Cun la museumobil Card possen vijité n iede per cherta plu che 90 museums, culezions y luesc d’esposizion.

Nfurmazions: www.mobilcard.info/de/museumobil-card.asp