Ie feje for l medemo trat de streda me nuzan de curieres defrëntes, ma datrai ie i KM y (l cost) mpue plu auc.

Tl cajo dla curiera vën la distanza calculeda sun la linia, chësc uel dì la distanza calculeda tulan n cunscidrazion la lueges tuchedes sun l percurs. Na linia plu direta possa perchël curì na mëndra distanza.
Tl cajo dla ferata vëniel alincontra for calculà l percurs plu diret.