Trasport de cufri y cosses

L viagiadëur/la viagiadëura possa se nuzé di mesuns publics cun cufri y cosses de na cumpëida y dimenscions che ne cumporte nia n pericul per l trasport y ne debe nia mpaz al’autra persones de viac.

I cufri y la cosses ie sota la verdia y l cuntrol di/dla viagiadëures che muessa cialé lessù y tenì cont dla sort de viac y dla cumpëida de viagiadëures. A uni moda iel pruibì adurvé i posć da senté metan lessù cufri y d’autra cosses o mpifé limpea la vies d’azes.

L trasport de:

  • cufri,
  • bagli,
  • stuei a rodes,
  • schi, snowboard, lueses,
  • rodes plieivles stlutes
  • y rodes per mutons sot a 20 polesc

ie debant.