Trasport de tieres

Sot ala respunsabltà dl passajier/dla passajiera y aldò dla lerch a despusizion possel unì traspurtà tieres.

Per i cians d'acumpaniamënt de persones vierces y per i pitli tieres che n possa tenì tl brac o purté te na tascia de 70x30x50 cm ie l trasport debant.

I autri tieres possa unì traspurtei cun chësta chertes:

  • cherta scëmpla: 15 cent per chilometer;
  • Mobilcard Junior (1, 3 o 7 dis);
  • Südtirol Pass y EuregioFamilyPass Südtirol: la tarifa ie la medema de chëla de chi che à l Pass.
    Südtirol Pass 65+ y Südtirol-Pass abo+ cun funzions a paiamënt per servijes de njonta: 15 cent per chilometer.
    Cun l Südtirol Pass iel puscibl cunvalidé mé per un n cian.
    Por tó para tiers ne gnarál inant nia calcolé km sön le cunt dl utënt.

L trasport de tieres vel mé sun la rë dl Sistem de Trasport Ntegrà (cina al Prëner, Sanciana y Trënt).
Ezezion: Sun la furnadoies ntegredes Kohlern, Vöran y Meransen iel per i tieres tarifes y chertes a pert.

L passajier/la passajiera muessa tò duta la precauzions dl cajo y se tò pea cie che ie debujën per no desturbé o gaujé dann ai autri viagiadëures.
I cians muessa unì tenì pra n ciol y ne daussa nia ocupé na lerch da senté. Ora che i cians scialdi pitli muessa duc i cians avëi n musel. I cians d’acumpaniamënt de persones vierces possa unì traspurtei zënza musel, ora che sce vel viagiadëur o l sciafer se l damanda autramënter.

Link: